24-godzinny program opieki technicznej

Przeglądy techniczny systemu detekcji gazów w kotłowni już od 120,00zł
Zapraszamy do nowego działu INFORMACJE TECHNICZNE znajdującego się w zakładce OFERTA
 
Firesys > Oferta > Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie  
Współczesne obiekty budowlane, ze względu na różnorodność przeznaczenia i stawiane im wymagania muszą zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób przed skutkami działania pożaru. Dobierając systemy biernych zabezpieczeń ppoż. musimy brać pod uwagę specyfikę danego obiektu oraz przepisy prawne:

1. Prawo budowlane.
2. Rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie”.
Techniczne środki biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych rozwiązań budowlanych, służących do ochrony właściwości konstrukcji budynku oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożaru sprowadzają się do wykonania w odpowiedni sposób:
• oddzieleń przeciwpożarowych, tj. ścian, stropów,
• zamknięć otworów w tych oddzieleniach (np. komunikacyjnych, transportowych, wentylacyjnych) poprzez zastosowanie np. drzwi przeciwpożarowych, klap przeciwpożarowych,
• przepustów instalacyjnych (np. kablowe, wodno−kanalizacjne itp.),
• zwiększenia odporności konstrukcji na działanie ognia np. przez impregnowanie ogniochronne materiałów palnych, obudowywanie lub nakładanie specjalnych powłok wpływających na odporność ogniową  elementów nośnych budynku, np. stalowych, betonowych.


 1. DYLATACJE I SZCZELINY  
Odporność ogniowa: EI 60 / EI 120 / EI 240
Zakresy pracy: do 50%.
- Dylatacja pomiędzy elementami budowlanymi.
- Dylatacje pomiędzy elementem budowlanym a blachą trapezową.
- Szczeliny elementów budowlanych.
- Dylatacje specjalne; kątowe, z trzpieniami stabilizacyjnymi (np. HALFEN) - REI 120.

 
 2. PRZEPUSTY INSTALACYJNE  
Odporność ogniowa: EI 60 / EI 120 / EI 240
Średnica: do 400mm.
- Rury niepalne; stalowe, żeliwne, miedziane.
- Rury palne - PCV, PVC, ABS, PP, PE i inne.
- Koryta i kable elektryczne.
- Przepusty szynoprzewodów.
- Doszczelnienia kanałów wentylacyjnych.

 
 3. TRASY KABLOWE  
Odporność ogniowa: PHE 30 do PHE 120


 
 4. KONSTRUKCJE STALOWE  
Odporność ogniowa: R 15 do R 240
- Malowanie farbami pęczniejącymi.
- Okładzina; z płyt ogniochronnych, wełny mineralnej.
 
 5. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE  
Odporność ogniowa: R(EI) 30 do R(EI)240


 
 6. REWIZJE  
Odporność ogniowa: EI 30 do EI 120
Wymiary: 1200 x 1200 mm.

 
7. SAMONOŚNE ŚCIANY  
Odporność ogniowa: EI 30 do EI 120


 
8. PRZESZKLENIA OGNIOCHRONNE  
Odporność ogniowa: EI 30 do EI 60


 
9. DRZWI I BRAMY PRZECIWPOŻAROWE  WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

<<< Oferta