24-godzinny program opieki technicznej

Przeglądy techniczny systemu detekcji gazów w kotłowni już od 120,00zł
Zapraszamy do nowego działu INFORMACJE TECHNICZNE znajdującego się w zakładce OFERTA
 
Firesys > DUNAMENTI  BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ZABEZPIECZENIA PRODUKTY KATALOG APROBATY I CERTYFIKATY CENNIK DUNAMENTI
Kołnierze DUNAMENTI PS i opaski DUNAMENTI PS 25 do ogniochronnego uszczelniania przejść rur przez przegrody budowlane    
APROBATA TECHNICZNA AT-15-8173/2010    
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB-1990-W    
Zestaw wyrobów systemu POLYLACK do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych    
APROBATA TECHNICZNA AT-15-8457/2010    
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB-1991-W    
Farba ogniochronna POLYLACK F, uszczelniająca taśma ogniochronna DUNASEAL do uszczelniania złączy liniowych: dylatacji i szczelin budowlanych    
APROBATA TECHNICZNA AT-15-8476/2010    
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB-1989-W