24-godzinny program opieki technicznej

Przeglądy techniczny systemu detekcji gazów w kotłowni już od 120,00zł
Zapraszamy do nowego działu INFORMACJE TECHNICZNE znajdującego się w zakładce OFERTA
 
Firesys > D-Techniczny  

   PRZEPISY I USTAWY
 
1 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej  
2 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  
3 Rozporządzenie z 7 czerwca 2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów  
4 Rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
5 Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  
6 Rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  
7 Rozporządzenie w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej  
     
   KATALOGI TECHNICZNE
 
  Katalogi techniczne - dostępne po zalogowaniu - zaloguj się
Login HasłoJeśli nie posiadasz konta - zarejstruj się